Omeka - för att dela digitala samlingar och skapa mediarika webbutställningar

Webbpubliceringsplattform med öppen källkod för att dela digitala samlingar och skapa mediarika webbutställningar.

Administrera din digitala samling

Text, bild, ljud, video, katalogisera alla dina filer

Omeka tillåter publicering av alla typer av filer: text, bild, ljud, video, etc. Det är möjligt att kombinera dessa filer till ett enda dokument om du behöver det. Du kan också lägga till taggar i ditt dokument för att hjälpa besökare att hitta det enklare. För att underlätta navigering och användarvänlighet på sidan kan du välja att spara dokumenten i samlingar. Du kan också skapa dina egna utställningar med delar av en samling, eller över samlingar.

En intuitiv instrumentpanel

En komplett programvara, men inte komplicerad

Omekas adminpanel är där du hanterar din Omeka-installation. Från instrumentpanelen kan du hitta statistik för din nuvarande installation, dokumentation och samlingar som nyligen har lagts till eller ändrats samt flikar för att bland annat hantera dokument, samlingar, taggar, utställningar och plugins.

I den övre sidan av administrationspanelen kan du:

 • Ändra allmänna inställningar för din installation,
 • Installera och konfigurera plugins,
 • Ändra utseendet på installationen,
 • Lägg till, ändra, ta bort användare och deras rättigheter,
 • Ta bort e-postfält,
 • Justera sökningen,
 • Och hantera säkerheten för ditt system.

För att hantera användare finns det 4 åtkomstnivåer för registrerade användare tillgängliga. Dessa fyra nivåer har följande rättigheter:

 • Superanvändare, som har tillgång till hela gränssnittet, har rätt att ändra känsliga systemparametrar, redigera användare, teman och allmänna inställningar.
 • Admin, som har rätt att få tillgång till och redigera dokument, samlingar och taggar.
 • Medarbetare, som har rätt att lägga till och redigera dokument som de har skapat. Det kan också vara tillåtet att skapa en utställning med vilket dokumentarkiv som helst och tillstånd att se offentlig exponering från administratörsgränssnittet.
 • Forskare, som har rätt att se alla handlingar och samlingar antingen privata eller offentliga, men inte kan ändra dem.

Kraften i en katalog och en webbplats

Det bästa av båda världar

Omeka är designad för att möta W3C och Section 508 tillgänglighetsstandarder. Du kan vara säker på att ha en webbplats som kommer att vara läsbar för alla och som passar de vanligaste sökmotorerna.

omeka

Ett komplett CMS: HTML, CSS, PHP och ett API som kan allt

Webbplatserna som skapas med Omeka använder de vanligaste språken för att skapa webbplatser, nämligen HTML, CSS och PHP. Du kan välja att ladda ner färdiga teman som finns tillgängliga direkt på Omekas hemsida, för att anpassa ett efter dina önskemål och behov, eller att helt enkelt skapa ett från grunden för att få en verkligt personlig presentation. Dessa tre alternativ är tillgängliga med Omeka på samma sätt som andra stora CMS.

Enkel datadelning: OAI-PMH, Dublin Core, Atom, XML, JSON, RSS, RDF...

Dessa alternativ är tillgängliga med programvaran eller genom att lägga till plugins, och du kan exportera dina data i en mängd olika format. Detta säkerställer större hållbarhet för din data, samt delning och enklare distribution. Det är också möjligt att exportera dataformat lämpliga för Zotero.En programvara som passar dina behov

Den enda gränsen är du

Omeka är en programvara designad främst i PHP som tillåter nästan obegränsade ändringar och utveckling. I det nuvarande tillståndet kan Omeka hantera mer än en miljon enheter, den viktigaste begränsningen är din server. Att hantera din samling med Omeka säkerställer att du kan använda den även om din samling ökar avsevärt på kort tid.

Gjord för samlinger med varierande inehåll

Omeka tar emot ett stort antal filer, vilket gör att dina arkiv kan innehålla texter, bilder, videor, PDF- eller ljudfiler. Det är också möjligt att skapa dokument på flera sidor som kombinerar de ovan listade elementen.

Plugins: Anpassa Omeka efter dina behov

Du har möjlighet att lägga till fler plugins som kompletterar funktionaliteten hos Omeka. Det finns många tillgängliga plugins med stor variation, vilket tillåter till exempel en OAIPMH-visning av Dublin Core, en import av CSV-data, användning av Dropbox för data som är för stor eller en utökning av Dubin Core-funktioner. Det finns även plugins för att skapa utställningar, för att låta besökare kommentera dokument, för att möjliggöra PDF-sökning eller för att integrera kartor i Omeka.

Exempel på användningsområden kan du se här.