Affärside, Vision & Värden

Vi erbjuder människor möjlighet att förstå och interagera med offentlig sektor, organisationer & företag genom kundnära digitala informations- och dialogtjänster byggda på öppen programvara.

Det gör vi genom att samverka med organisationer som är till för människor.

Vår vision är att

Skapa förståelse, engagemang & delaktighet, göra människors vardag smidigare och mer inkluderande.

Värden vi arbetar utifrån

Jordnära

Det innebär att vi

  • alltid eftersträvar största möjliga enkelhet i samverkan och medskapande
  • erbjuder system som är intuitiva och lättanvända.
  • vill att alla ska förstå när vi beskriver teknik och tekniska processer.

Hållbart - socialt, ekonomiskt, miljömässigt

Det innebär att vi arbetar

  • långsiktigt
  • i ett helhetstänkande med utveckling i små steg
  • öppet och transparent

Proaktivt

Det innebär att vi

  • sprider vår kunskap om förändringar i omvärlden
  • utgår ifrån uppdragsgivarens behov och agerar därefter
  • är generösa med uppslag och idéer