Koha - det öppna bibliotekssystemet

Var med i vårt webbinarium om Koha - 10/4 2024!
Läs mer här!


Vi är Sveriges största leverantör av det öppna bibliotekssystemet Koha. Systemet är det första fria och öppna bibliotekssystemet för folk-, universitets-, skol- och specialbibliotek. Det är också en open source eller “öppen” mjukvara som gör att du bland annat slipper dyra licens inlåsningar.

Koha används över hela världen och innebär ofta en besparing då det kraftigt skär ner på annars dyra licenskostnader.

Genom ett införande av Koha får bibliotekarier och bibliotek en utökad möjlighet till anpassning av sitt system till sina egna behov. I takt med att de lär sig systemet kan de göra allt mer själva. Detta är i linje med den samverkan som präglar open source-tänkandet generellt och bibliotekens verksamhet specifikt.

Kohas utveckling styrs av en växande grupp användare som samarbetar för att uppnå sina tekniska mål. Kohas funktionsuppsättning fortsätter att utvecklas och utvidgas för att tillgodose behoven hos användarbasen.

Koha logotyp

Ni äger er produkt – men vi hjälper er varje steg på vägen!

Vill du veta mer om Koha?
Ta gärna kontakt med oss och diskutera.

Vill du ha ett nytt bibliotekssystem? Klicka här!


Information på engelska om det internationella
Koha-samarbetet finns här:

https://www.koha-community.org


Information på svenska om det svenska
Koha-nätverket finns här:

https://koha.se