Intern Dialog & Information

Sociala Intranet, Delaktighet & Information

Det finns inget som är så strategiskt viktigt som att se till att den interna informationen fungerar. Grunden i vårt arbete med intern information är vårt Sociala Intranät - ett intranät som fokuserar på interaktion mellan användarna.

Synliggör organisationens samlade kompetens

Varje organisation har massor av kompetens som inte alltid syns. Ett socialt intranät gör kompetensen synlig, helt enkelt genom att många kan fråga många om vad som helst.

Intern information kan samlas i en lättanvänd kanal. Vi har byggt ett socialt intranät som sprider information men ger också möjlighet att ställa frågor, kommentera och låta intranätet förändras utifrån organisationens behov. Här finns meddelanden mellan deltagare, facebookliknande kommunikationsytor, projektarbetsplatser som deltagarna kan skapa själva, forum, kopplingar till verksamhetssystem, telefonkataloger, kalendrar etc.